تو مرا یاد کنی یا نکنی

باورت گر بشود، گر نشود

حرفی نیست ....اما؟

نفسم می گیرد در هوایی

که نفس های تو نیست.

سهراب