به احترام همه مادرها میگویم مادرم دوستت دارم و دستان پر از مهرت را می بوسم. عشق تو تنها عشقی است که در جهان مانندی برایش نیست.

تو قهرمان زندگی من هستی

ارامش روی تو همواره ارامش روح من است

مرا ببخش اگر گاهی از روی نادانی و خامی  شاید دلت را شکستم

دستان گرمت را می بوسم و با تمام وجودم می گویم:

"دوستت دارم مادر" و روزت مبارک