آدمها تا وقتی که کوچیکن دوست دارن واسه مادرشون هدیه بخرن اما پول ندارند.

وقتی بزرگ تر میشن، پول دارن اما وقت ندارند.

وقتی هم که پیر میشن،پول دارن ،وقت دارن، اما .... مادر ندارن.

به سلامتی همه مادران دنیا.