همیشه

همیشه دیدین همه چیزا برعکسه این وسط نمی دونی باید چی کار کنی یا بری یا بمونی؟

یا فراموش کنی یا منتظر بمونی .همیشه برعکس می شه هر چی که فکر می کنی. دقت کردید به این موضوع تا حالا.

/ 0 نظر / 8 بازدید