گاهی

گاهی باید نباشی تا بفهمی نبودنت واسه کی مهمه اونوقته که میفهمی باید همیشه با کی باشی.

/ 1 نظر / 9 بازدید
مهدی

یهو دیدی از یاده همه رفتی...