ادمها

ما ادمها از این دنیا چی میخوایم که دو دستی چسبیدیم به پست و مقام و همش شدیم سوهان روح دیگران.

مگه چند وقت قراره تو این دنیا زندگی کنیم که با شکستن قلب دیگران و له کردن شخصیت دیگران جایگاه خودمون رو حفظ
می کنیم.

بابا پس کی قراره به خودمون بیام.

چند سال نیاز هست؟

چند سال؟

/ 0 نظر / 8 بازدید