دنیا

کنار ما همیشه خیانت هست

همیشه پلی برای فرو ریختن

مرگی، برای بیخیر از راه رسیدن

دنیا مکان امنی برای عاشق شدن نیست....

/ 0 نظر / 26 بازدید