دوستم باش

جلوی من راه نرو، شاید دنبالت نیایم. پشت سرم راه نیا شاید راه درست را نشانت ندهم. کنارم حرکت کن و دوستم باش.

/ 1 نظر / 9 بازدید
دادا

سلام خیلی زیبااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بود حرف دل منو زدی گلم