زمونه

زمونه عوض شده.

مردم عوض شدن.

میدونی؟ این روزها

وقتی به یک نفر دست میدی، بعدش باید انگشتاتو هم بشماری

و

ببینی که هر 5 تا رو پس گرفتی یا نه؟

/ 1 نظر / 8 بازدید
فردين

دوره زمونه عجیب شده هر چه کار خوب انجام میدی با بدی جوابتو میدن