دلم

از روزگار دلم گرفته

از این تکرار دلم گرفته.

دلم می خواد گریه کنم بارون ببار دلم گرفته.

دلم می خواد گریه کنم گریه کنم گریه کنم.

از من دیگه چیزی نمونده

هر قصه ام صد باره خونده

امروز هوا هوای گریه است

سایه ها رو بارون پوشونده

بهانه تازه می خوام

بهانه فریاد زدن

بهانه فقط یه بهانه.

/ 0 نظر / 7 بازدید