دلتنگم

من چقدر دلتنگم و چقدر تشنه لبخند کسی

که باران را می شناسد

دریا را می فهمد

و می داند سنگ سنگ است

و نباید پرتاب کرد.

دل دل است و نباید شکست.

/ 0 نظر / 8 بازدید