سکوت

سیاهی لبهایم از سیگار نیست

سیاهپوش هزاران حرف نگفته است....؟

/ 1 نظر / 7 بازدید
سینا صدرالعلما

(۱) زبان سرخ ات سرم را سبز می‌‌کند، آزادی! (۲) آزادی، آزادی! صدای بهار دهان زمین را خوشبو می‌‌کند، صدای تو دهان زمان را. زمین و زمان ام از آن تو باد، آزادی! (۳) روزی درخت آرزو پیراهن سبزش را می‌‌پوشد و تو ای آزادی! از مرز حسرت‌ها می‌‌گذری. شاید آن روز من نیز در سیمای درختی سبز به تماشایت بایستم.