زندگی

زندگی باید کرد

گاه با یک گل سرخ

گاه باید رویید در پس یک باران

گاه باید خندید بر غم بی پایان

زندگی باور می خواهد

آن هم از جنس امید

هر کجا خسته شدی

تو بگو از ته دل

من خدا دارم. خدا

/ 1 نظر / 29 بازدید