وجدان

آدمیزاد بی غذا دو ماه دوام می آورد

بی آب دو هفته،

بی هوا چند دقیقه

بی وجدان خیلی...

متأسفانه خیلی

/ 0 نظر / 7 بازدید