خسته

خسته ام از این تکرارهای بی پایان

خسته ام از این انتظار بی فرجام

خسته ام از این سلام های سرد 

خسته ام از این جاده های بی پایان

خسته ام از دست های خالی

خسته ام از تکاپوهای پوچ 

خدایا خسته ام، خسته تو کمکم کن.

/ 0 نظر / 8 بازدید