بانوی گل

بانوی گل

شاهکار زیبای خلقت

مخلوق دلبری خداوند

شادی تو، شادی دنیاست.

روزت، ماهت، سالت و تمام لحضه های عمرت از هم اکنون مبارک...قلبقلب

مادرم با تمام هستی ام به تو می گویم روزت مبارکقلبقلبقلب

روز مادر مبارک

/ 2 نظر / 8 بازدید