مهم نیست اگر انسان برای کسی که دوستش دارد غرورش را از دست بدهد،

اما فاجعه است اگر به خاطر غرور،کسی را که دوست دارد از دست بدهد.

ویلیام شکسپیر

/ 2 نظر / 8 بازدید