سکوت

بعضی وقت ها سکوت می کنی

چون اینقدر رنجیدی که نمی خوای حرفی بزنی...

بعضی وقت ها سکوت می کنی

چون حرفی واسه گفتن نداری...

گاهی سکوت یه اعتراضه

گاهی هم انتظار

اما بیشتر وقت ها سکوت یعنی

هیچ کلمه ای نمی تونه

غمی رو که تو وجودته توصیف کنه...

/ 2 نظر / 10 بازدید
aida

آرامـتر سکوت کن... صدای بی تفاوتی هایت آزارم می دهد..!