تولد

 

میلاد حضرت معصومه بر همگان مخصوصا دختران عزیز مبارک.

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
˙·٠•♥•٠· ساحل ˙·٠•♥•٠·˙

...یـــــــــکیــ بایـــــــــد باشـــــــد کـه بـه تـو زنگـــــــ بزنــد و بگــــــــوید چتـــــــرت را برده ایــــــــــ...؟ یکیــ که نگرانتــــــــــ باشــد حتی نگرانـــــــ اینکـــــــه زیـــر بارانــ به این لطیفیــ خیس شویـــ..! يکیـــ بایـــد باشـــد که دستـــ بکشـــد توی سرتــــ و آبـــ ها را کنــــار بزنــــد… امــــا چنــــد وقتیستـــــ که بارانــــ دارد میـــ بارد و کسیـــ به من نگفتهــ چترت را برده ایـــ..؟ و کسیــ نبودهــ که دست بکشــــد توی مـــوهـــایمــــــــــــــ … اصــــــلا همـــــه ی اینـــها بهانهـ ایستـــ کهــ وقتیــ بــــــاران میــــ بـــارد یکبار دیگر یاد تو بیفتمـــــ ..